download hier de hoofdstukken van het proefschrift

het gaat hier om bestanden met de lay-out van het oorspronkelijke manuscript
de pagina-indeling is m.a.w. verschillend bij de handelseditie

let op: om toegang tot onderstaande pdf-files te krijgen, hebt u een - gratis - password nodig
(mail daarvoor naar: jacobs.dirk @ skynet.be)NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK.
HET PARLEMENTAIRE DEBAT
OMTRENT KIESRECHT VOOR VREEMDELINGEN
IN NEDERLAND EN BELGIE (1970-1997).
voorblad en voorwoord
hoofdstuk 1: inleiding. nieuwkomers in de politiek?
hoofdstuk 2: grenzen aan de democratie
hoofdstuk 3: het democratisch deficit in Nederland en BelgiŽ
hoofdstuk 4: parlementair debat
hoofdstuk 5: socio-politieke vertooganalyse
hoofdstuk 6: het debat over kiesrecht voor niet-Nederlanders (1970-1997)
hoofdstuk 7: het Belgische debat over 'stemrecht voor migranten' (1970-1998)
hoofdstuk 8: BelgiŽ en Nederland vergeleken
hoofdstuk 9: Kiezen of delen? Conclusie.
literatuurlijst en appendix

deze bestanden werden op 16/12/03 online geplaatst en zijn raadpleegbaar op aanvraag (paswoordbescherming)
het gaat om pdf-bestanden die u kunt lezen met het programma acrobat reader.
indien u dat programma nog niet heeft, kunt u dat via een klik op bijgaand figuurtje gratis downloaden:

Voor de liefhebber: hoofdstuk zeven heeft erg duidelijk de schrijver(s?), verbonden aan de studiedienst van het Vlaams Blok, van het 'dossier stemrecht' geÔnspireerd bij het opstellen van het stukje '40 jaar vreemdelingenstemrecht: iedereen is medeschuldig'. Het dossier verscheen in de herst van 2003 op de website van het Vlaams Blok. Maar liefst acht pagina's tekst (aangegeven in fluo in bijgaand exemplaar) zijn zo goed als letterlijk overgenomen uit mijn dissertatie. In elke zin werd hier en daar evenwel een woordje vervangen of iets weggelaten. Men is verder zo netjes geweest om toch telkens per pagina enkele verwijzingen naar de brontekst aan te geven in de voetnoten, maar het gaat hier uiteraard om een geval van verregaand kopieerweg (oftewel een vorm van plagiaat). We kunnen het natuurlijk ook als volgt opvatten: vriend en vijand erkent de kwaliteit van het studiewerk in deze dissertatie.